[Resolta] Incidència detectada al servei Registre Unificat (MUX)

S’ha detectat una incidència en el servei de registre i les seves modalitats associades.

La incidència ja ha estat resolta pels nostres tècnics.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

X