[Resolta] [Externa] Incidència detectada i resolta als serveis oferts per l’AEAT – Via Oberta

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava els serveis oferts per l’AEAT de Via Oberta

Serveis afectats: AEAT (Dades Tributàries, Renda, Impost Activitats Econòmiques) -Via Oberta

Data inici: 14:30
Data fi: 16:00

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X