[Resolta] [Externa] Incidència detectada i resolta al servei de TGSS – Vida Laboral per Via Oberta

Informar-vos que s’ha detectat i resolt una incidència que afecta el servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) per la modalitat Vida Laboral, de Via Oberta.

Aquesta modalitat ha estat indisponible des de les 8:00 i fins a les 9:47.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X