[Resolta] [Externa] Incidència detectada i resolta al servei Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals.

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals

Servei afectat: Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals – Via Oberta

Data inici: 23/11/2020 17:15

Data fi: 23/11/2020 18:05

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

 

X