[Resolta] Indisponibilitat al servei web de Consulta de Grau i Nivell de Dependència

Li comuniquem que l’entorn de Producció del servei web de Consulta de Grau i Nivell de Dependència ja es troba disponible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

X