[Resolta] Incidència detectada en la validació de certificats a través de la plataforma @Firma

S’ha resolt la incidència que provocava problemes de disponibilitat en el servei d’@Firma.

 

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.

X