[Resolta] Incidència detectada als serveis de l’AOC

Ja s’ha resolt la incidència relacionada amb la intervenció d’ahir, que afectava els serveis de l’AOC.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

X