[Resolta] Incidència detectada al servei Registre Unificat (MUX)

09/04/2019 12:55: La incidència que afectava el servei Registre Unificat (MUX) es troba actualment resolta. La modalitat de consum MUX-CONSULTA ja es troba habilitada.

A causa d’aquesta incidència s’han vist afectats els serveis que generen registre en no poder-se generar correctament l’assentament. El serveis afectats han estat: EACAT Tramitació, e-FACT, e-VALISA, e-LICITA, PSCP, e-TRAM, e-NOTUM i e-TAULER.

09/04/2019 10:05: S’ha detectat una incidència a l’hora de realitzar assentaments.

09/04/2019 09:00: S’ha detectat una incidència que afecta el servei Registre Unificat (MUX). Temporalment la modalitat de consum MUX-CONSULTA es troba deshabilitada per tasques de manteniment.

S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X