[Resolta] Incidència detectada a la plataforma EACAT

04/04/2019 13:04: La incidència que afectava l’accés a la plataforma EACAT es troba actualment resolta.

04/04/2019 10:34: Hem detectat que aquesta incidència afecta els següents serveis: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e i Via Oberta.

04/04/2019 9:50: S’ha detectat una incidència que afecta l’accés a la plataforma EACAT.

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X