[Finalitzada] [Externa]Intervencions programades als serveis del MINHAP pels dies 10, 11 i 12 d’agost

Les intervencions dutes a terme als serveis de la Plataforma de Intermediación de Datos els dies 10, 11 i 12 d’agost han finalitzat correctament a la data i hora previstes.

10 d’agost, a partir de les 19:00 fins a les 22:30 no es podrà accedir aproximadament.
11 d’agost, a partir de les 16:00 fins a les 22:30 no es podrà accedir aproximadament.
12 d’agost, a partir de les 21:00 fins a les 22:30 no es podrà accedir aproximadament.

Els serveis es troben restablerts.

Serveis afectats: Consejo General del Notariado, DGP, INSS, Ministeri d’Educació, Ministeri de Justicia – Registre Civil i Registre de Penats i Delinqüents Sexuals, SEPE – Prestacions per desocupació, DG del Cadastre, IMSERSO – Dependència, TGSS (Vida Laboral i Afiliació a la Seguretat social), DGT, CCAA de la resta de l’Estat (Discapacitats, TFN)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X