[Externa] Intervenció programada als serveis Tresoreria General de la Seguretat Social per al dia 12 de Març entre les 9:30 i les 16:30

La intervenció duta a terme als serveis Tresoreria General de la Seguretat Social el dia 12 de Març entre les 09:30 i les 16:30 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

Els serveis es troben restablerts.

Data inici: 12/03/2022 9:30h

Data inici: 12/03/2022 16:30h

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X