[Resolta][Externa] Indisponiblitat del “Certificat de renda per a beques” de l’exercici 2018

La següent incidència es troba actualment resolta:

El “Certificat de renda per a beques” per a l’exercici 2018 no es troba disponible en aquests moments. S’ha comprovat amb l’AEAT que el certificat d’IRPF sobre el qual es calcula el “Certificat de renda per a beques” no està retornant totes les caselles necessàries per a poder calcular-lo. Quan l’AEAT informi de les caselles alternatives equivalents amb les que poder calcular el certificat de renda per a beques es reprendrà la prestació del servei.

Els consums realitzats des de l’1 de juliol fins al 07 d’agost es veuen afectats per aquesta incidència i els resultats obtinguts poden no ser fiables. Fins que l’AEAT no reprengui el servei caldrà sol·licitar i revisar els “certificats de renda per a beques” en suport paper.

Data inici: 07/08/2019

Data fi: 09/03/2021

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X