[Resolta] [Externa] Incidència detectada als serveis Títol de Família Nombrosa, Títol de Família Monoparental i Grau Discapacitat de Via Oberta

La incidència que afectava els serveis Títol de Família Nombrosa, Títol de Família Monoparental i Grau Discapacitat de Via Oberta ha quedat resolta a les 12:00 aproximadament

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X