[Resolta] Error en el funcionament dels serveis

S’ha resolt la incidència comunicada en el funcionament de PSCP i les seves funcionalitats de presentació de proposicions (Presentació Telemàtica d’Ofertes i Sobre Digital).

Els serveis ja funcionen amb normalitat. L’horari d’afectació de la incidència ha estat de les 11:40 a les 13:30 hores.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

X