[AOC] Pròrroga en el canvi de domini de l’URL de descàrrega de DESA’L – Producció

Arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), es modificaven els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC. Després de les interaccions amb els integradors per a la configuració dels canvis, s’ha vist que encara hi ha alguns punts a modificar, i per tant,  es decideix prorrogar la data límit del 16 de Juny de 2021 a dimecres 29 de Setembre de 2021 per a l’entorn de Producció.

El canvi de domini és el següent:

Domini actuals – DESA’L Descàrrega

https://serveis.app.aoc.cat/prjServeisComunsDESALWeb/descarrega?guid=<UUID>

Nou domini – DESA’L Descàrrega

https://serveis3.app.aoc.cat/CAOC-PCI30-MSC-DESAL/descarrega?guid=<UUID>

Aquesta informació es veurà reflectida en el punt al punt 3.1.5 del document d’integració del MUX descàrrega que podreu trobar a la FAQ:  Com descarregar la documentació dels assentaments del MUX?. També podreu trobar la taula amb les IPs corresponents als nous dominis a la FAQ: IPs dominis serveis3.

Els nous dominis tenen configurats certificats de servidor de les arrels d’EC-ACC i EC-SectorPublic, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:
– clau arrel de l’entitat certificadora
– clau de l’entitat de certificació

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X