[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada al servei d’Hèstia per al dia 17 de maig entre les 15:00 i les 17:00

La intervenció duta a terme al servei d’Hèstia, el dia 17 de maig entre les 15:00 i les 17:00 ha finalitzat correctament.

El servei es troba restablert.

Aquest desplegament suposa una necessària actualització manual de la versió d’Hèstia per a les Àrees bàsiques de serveis socials que treballin en entorns CITRIX o similars.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X