[Resolta] [AOC] Incidència detectada al servei d’Hèstia

La incidència que afectava el servei d’Hèstia, provocant errors intermitents, va quedar resolta el dia 29 d’octubre a les 16:00h

Aquest servei ja torna a funcionar amb normalitat.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X