[Finalitzada][AOC] Canvi de certificats serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat

La intervenció duta a terme el dimecres 5 de maig entre les 15:00 i les 18:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

es realitzarà un canvi dels certificats de servidor segur per als dominis serveis3.nt.aoc.cat i serveis3-pre.nt.aoc.cat

Els nous certificats estan emesos per l’Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

1.- clau arrel de l’entitat certificadora
2.- clau de l’entitat de certificació

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

RECORDATORI:

Per altra banda, volem recordar que arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), s’han modificat els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC. Tal i com es va avisar al Blog del Consorci AOC, [_https://www.aoc.cat/2021/1000283660/canvi-de-dominis-a-lentorn-de-preproduccio-a-la-pci/_], el dimecres 16 de juny de 2021 a les 15:00 es procedirà a deshabilitar els endpoints d’integració amb la PCI de l’entorn de Producció.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors

X