ACC – Ajuts a la gestió forestal sostenible 2021

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre la convocatòria, per al 2021, d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 567978).

El termini per a presentar les sol·licitud finalitza el dia 8 de juliol de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACC – Ajuts a la gestió forestal sostenible 2021. En aquest servei hi trobareu les diferents sol·licituds en funció de la tipologia d’ajut que voleu sol·licitar. Si voleu sol·licitar un ajut per a més d’una tipologia, cal que realitzeu una sol·licitud per cadascuna, és a dir, heu de fer tantes trameses de sol·licitud com diferents tipologies d’ajut vulgueu presentar.

X