ACA-PAC001 – Actuacions de protecció avingudes zona urbana municipis part catalana conques compartides

Riu que passa entre vegetacióL’Agència Catalana de l’Aigua obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 511215).

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2020 (ambdos inclosos).

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA-PAC001 – Actuacions de protecció avingudes zona urbana municipis part catalana conques compartides.

X