Treballem per millorar la disponibilitat dels serveis

Els darrers mesos els serveis del Consorci AOC han patit repetides incidències que afectaven a la seva disponibilitat, de les quals ja hem anat informant a través dels blogs corresponents. L’increment exponencial en l’ús dels nostres serveis ha estat el principal motiu que ha ocasionat aquest fet.

Per evitar que aquests episodis es reprodueixin hem accelerat diverses iniciatives en les que ja estàvem treballant amb l’objectiu de redimensionar la nostra infraestructura i poder donar un servei de qualitat i orientat a la millora contínua, tal i com és el nostre compromís.

Amb aquesta comunicació volem compartir algunes d’aquestes iniciatives que ja estan implementades i algunes altres en les que ja estem treballant.

Tasques ja implementades:

 • Els problemes d’indisponibilitat d’alguns serveis en la franja horària de més activitat s’han solucionat incrementant la capacitat d’emmagatzematge i la memòria de les nostres plataformes, així com migrant al núvol part de les eines que gestionen els serveis.
 • Una altra solució aplicada ha estat modificar la ubicació dels documents que es recuperen des del servei de MUX-registre unificat. Actualment ja no es fa el duplicat dels mateixos que es guardava a DESAL fins ara, sinó que el servei de registre unificat els recupera directament dels repositori de cada aplicació (EACAT, eTRAM, eNOTUM).
 • Proveïdors externs han auditat els elements tecnològics de les nostres plataformes (bases de dades, servidors d’aplicacions) i s’han identificat diversos punts de millora i d’optimització dels recursos.
 • S’ha accelerat un procés de migració tecnològica del nostre servidor d’aplicacions, que permeti assumir els volums d’activitat actuals, que com hem comentat, s’han incrementat en els darrers mesos de manera exponencial.
 • L’actualització de les bases de dades dels serveis de SEUe-Transparència i EACAT ha permès millorar de forma substancial el temps de resposta en la navegació.

Tasques en curs:

 • Hem iniciat un projecte per optimitzar la quantitat d’informació disponible en línia dels diversos serveis del Consorci, sempre d’acord a la legislació corresponent, amb l’objectiu de mostrar les dades que realment són necessàries de la forma més àgil i òptima possible. Per exemple, les notificacions ja practicades de mesos anteriors, seran accessibles, però sense interferir en el tractament de la informació corresponent a les notificacions vives.
 • També estem treballant en migrar diversos serveis a un servei al núvol, amb un doble objectiu:
  • Descarregar la infraestructura actual, de forma que el rendiment dels serveis que allà estiguin allotjats millori i,
  • Dotar de nous recursos als serveis que s’allotgin a la nova infraestructura al núvol.

Us seguirem informant de qualsevol novetat que tinguem.

X