Serveis AOC: incidència detectada en la generació i tramitació de PDF’s (07/03/2018, 12:20h.)

En aquests moments hi ha una incidència detectada per la qual no s’estan generant PDF’s a diferents serveis de l’AOC.

Aquesta incidència pot afectar a la tramitació de PDF’s d’EACAT Tràmits (baixada i tramitació de PDF’s autoenviables) , a la generació del PDF de les consultes de Via Oberta, evidències d’e-NOTUM, e-TAULER…

Tan aviat estigui resolt us ho comunicarem a través d’aquest espai.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport.

X