Serveis AOC: incidència detectada en els funcionament d’alguns serveis (20/02/2018, 13:00h.)

S’ha detectat una incidència que està afectant al funcionament d’alguns serveis de l’AOC, com EACAT, e-NOTUM, Via Oberta i altres serveis pel que fa a l’accés a través d’EACAT.
Els tècnics estan treballant per resoldre-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència contacteu amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

X