Registre Unificat: incidència detectada i resolta (28/02/2018 , 16:28h – 22:11h)

Entre les 16:28h i les 22:11h d’avui s’ha produït una incidència al sistema del Registre Unificat (MUX) que no ha permès registrar assentaments.

En aquest sentit s’han vist afectades aquelles gestions que generen registre a EACAT , ERES o a les diferents eines de registre integrades amb el nostre sistema del Registre Unificat (MUX) .

A causa d’aquesta incidència les tramitacions d’EACAT Tràmits, enviaments d’e-VALISA, notificacions i comunicacions d‘e-NOTUM i registres a ERES no s’hauran pogut realitzar.

Els ciutadans i empreses hauran rebut error de tramitació en e-TRAM , rebuig de factures presentades a e.FACT en la franja indicada.

La incidència ha quedat resolta i actualment el servei funciona amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.

X