Intervenció d’urgència a CPD primari. Xarxa de connexió a Internet

Aquesta nit realitzarem una intervenció d’urgència a la xarxa d’interconnexió de l’AOC.

L’afectació serà per a tots els serveis:

16:00h S’atura els serveis Hèstia, Seu-e i Transparència
20:00h Es mou Validador (PSIS) a un entorn secundari
20:30h Començar moviment de línies elèctriques amb possibles indisponibilitats dels serveis de l’AOC
22:30h S’atura la base de dades de Producció amb afectació total dels serveis
01:00h Aixecada d’equips i recuperació del servei
01:05h Moviment de Validador (PSIS) a primari

Estem desenvolupant-lo per minimitzar impacte i recuperar els serveis sense corrupcions i assegurant els actius físics al màxim per possibles problemes elèctrics.

X