Integració: Enviament d’adjunts via MTOM

Arrel de la migració tecnològica en la que està immers l’AOC, s’ha procedit a actualitzar el client Java per facilitar la integració amb els serveis web disponibles a través de la Plataforma de Col·laboració Inrteradministrativa (PCI).

Us informem que abans de finalitzar el 2018 caldrà que realitzeu la modificació de les vostres integracions. Si esteu enviant adjunts, per fer-ho cal seguir aquest model d’enviament d’adjunts optimitzat (d’ara en endavant MTOM). Fa temps que el client MTOM està disponible però no estava integrat amb el client Java “antic” i veiem que molts clients encara utilitzeu l’enviament de fitxer en base64, que suposa un problema de rendiment molt significatiu per a les nostres plataformes.

Us demanem la vostra col·laboració i que realitzeu l’enviament d’adjunts sempre amb aquesta tecnologia (si encara no ho heu fet), per evitar la saturació de plataforma per l’enviament de fitxers en base64.

Actualment només hi ha un únic client Java, que permet escollir enviar peticions amb optimització d’enviament d’adjunts presentant certificat via SSL (MTOM) o l’enviament sense adjunts signant amb certificat (ws-security com ja es realitza ara).

Està disponible aquí el client Java i al paquet trobareu:

  • Client Java actualitzat amb framework Apache-CXF i JDK 1.8
  • Casuístiques d’error de la configuració de client i la seva possible solució.
  • Casuístiques d’error en la configuració dels XML per atacar als serveis web.
  • Casos de proves (XML complerts) de diferents serveis dins del paquet java (que caldrà adaptar amb les dades d’autorització, INE10, finalitat, …).

Dins d’aquesta millora tecnològica que duem a terme, i haurà canvis en les URL de descàrrega d’evidències o similars, la URL d’enviament de peticions a la PCI (per si també podeu anar preparant els vostres programaris). Tot i així, evitarem impactar el màxim possible en el vostre ús i la vostra integració, i procurarem avisar amb temps suficient.

Tanmateix, fer-vos dues observacions importants en vers les dades que ja podeu revisar:

  • IdPeticion: no pot tenir espais ni caràcters especials (per exemple, utilitzar només números, lletres i guions).
  • IdSolicitud: ha de ser numèric.

Si trobeu algun altre error i solució aplicada, voleu fer algun comentari per millorar el suport, o teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del portal de suport a integradors.

X