EACAT Tràmits: incidència detectada i resolta en la generació de PDF’s (23/02/2018, 08:00h. – 23/02/2018, 08:30h.)

A causa d’una incidència entre les 08:00h i les 08:30h d’avui s’ha vist afectada la generació dels PDF’s a través dels nostres serveis (descàrrega i tramitació de PDF’s autoenviables d’EACAT Tràmits). Ja es troba resolta  i els serveis funcionen amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.

X