EACAT Tràmits: incidència detectada en l’enviament d’alguns tràmits (07/02/2018, 04:00h – 07/02/2018, 09:35h)

Avui entre les 4:00h i les 09:35h s’ha produït una incidència a EACAT que no permetia realitzar enviaments d’alguns tràmits correctament. La incidència ha quedat resolta i a hores d’ara ja es poden enviar correctament tots els tràmits de la plataforma.
Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del  Portal de Suport d’EACAT.

X