EACAT i e-TRAM: intervenció programada per tasques de manteniment (06/05/2018, 15:00h. – 18:00h.)

A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment, el servei e-TRAM i EACAT no es trobaran operatius el dia 06/05/2018 a partir de les 15 hores, amb una durada estimada de 3 hores.

Arrel d’aquesta intervenció es veuran afectats també els accessos a funcionalitats associades a aquests serveis.

e-TRAM: Plataforma e-TRAM i accés a tràmits FUE.
EACAT: Plataforma EACAT, accés a aplicacions des de la pestanya Aplicacions d’EACAT (SIFECAT, PSCP, ERES, eTAULER, DESAL …), integracions IDP (VALISA) i integracions de tràmits EACAT o tecnologia OVER.

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport a integradors.

X