e-Valisa: incidència detectada i resolta a l’hora d’enviar valises (12/02/2018, 14:30h. – 13/02/2018, 10:00h.)

Entre les 14:30 d’ahir dia 12/02 i les 10h d’avui, no es podien enviar valises a causa d’una incidència que ja ha quedat resolta.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de l’e-Valisa.

X