e-NOTUM: intervenció programada (04/04/2018, 22:00h. – 23:45h.)

Per realitzar tasques de mantemient i millora en l’accés al frontal del ciutadà, es realitzarà una intervenció amb aturada total del servei de l’e-Notum. Per tant, no estarà disponible durant la intervenció, ni l’enviament ni l’accés a les notificacions. Us preguem eviteu l’ús i l’enviament del servei (també si esteu integrats i teniu processos automàtics) durant el període indicat, degut a que no estarà disponible el servei. Funcionalment, no es fa cap canvi al servei en aquesta intervenció.

La intervenció començarà a les 22:00 hores amb una durada estimada de 2 hores.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del nostre Portal de Suport a integradors.

X