e-NOTUM: incidència resolta en la descàrrega de justificants de validesa (01/06/2018, 13:00h)

La incidència que estava afectava la generació de PDF’s del servei d’e-NOTUM ha quedat resolta.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de l’eNotum.

X