e-NOTUM: incidència detectada a l’entorn de Producció (05/03/2018, 10:45h)

S’ha detectat una incidència que està afectant al funcionament del servei d’e-NOTUM.

Els tècnics estan treballant per resoldre-la en el menor temps possible.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de d’eNotum.

X