e-Contractació: incidència detectada i resolta en l’accés als perfils de contractant (02/05/2018 8:00h – 9:30h)

Aquest matí s’ha detectat una incidència d’accés a la part pública dels perfils de contractant que ja ha estat resolta des del Departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

X