e-Contractació: incidència detectada en la presentació d’ofertes amb Sobre Digital 2.0

S’ha detectat una incidència que afecta a la presentació de proposicions telemàtiques mitjançant Sobre Digital 2.0 relacionades amb el format de NIF d’empresa. En aquest sentit, les empreses que es presentin amb aquest identificador rebran un error de presentació en el moment de tancar l’oferta. No afecta, però, a la preparació de la mateixa.

S’està treballant en la resolució d’aquesta incidència per part dels tècnics de l’aplicació.

X