Actualització dels manuals i taules mestres del model e-SET

Aquests darrers mesos hem estat analitzant propostes de millores relacionades amb certes taules mestres del model e-SET que ens han fet arribar els usuaris del servei, els responsables de les solucions tecnològiques, els responsables de les diputacions i els implantadors del mètode. Fruit d’aquest treball hem actualitzat les següents taules mestres del model:

 • Quadre de classificació (nivell 1 i 2)
  • S’ha afegit un nivell 2 “SINDICATURA DE GREUGES” a “AREA JURIDICA”
  • S’ha afegit un nivell 2 “ARXIU” a “ORGANITZACIO”
  • S’ha afegit un nivell 2 “COMISSIONS” a “ORGANS MUNICIPALS”
  • S’ha afegit un nivell 2 “JUNTA DE PORTAVEUS” a “ORGANS MUNICIPALS”
  • S’ha afegit un nivell 2 “HABITATGE SOCIAL” a “SERVEIS SOCIALS”
 • Catàleg de procediments/sèries documentals que pengen del quadre de classificació
  • S’han afegit 96 entrades noves. Estan marcades amb la data “30/06/2018”
 • Tipologies documentals
  • S’han afegit 51 noves tipologies documentals i s’ha fet la seva equivalència amb la codificació de la NTI de document electrònic.
 • Unitats de treball i cartipàs
  • S’han afegit 2 àrees al Cartipàs Municipal
  • S’han afegit 14 unitats de treball/unitats singulars
 • Diligència de procés
  • S’ha eliminat Arxiu i Sessió
  • Només queden:
   • Tràmit
   • Informe
   • Assabentat

Podeu consultar els manuals actualitzats i les eines de suport

X