Via Oberta: intervenció programada als serveis de consulta del Col·legi de Notaris de Catalunya (03/02/2017, 20:00h. – 06/02/2017, 8:00h)

Us informem que, per causes de manteniment del prestador, els serveis de consulta del Col·legi de Notaris de Catalunya a través de Via Oberta (Còpies electròniques de documents notarials), quedaran interromputs entre les 20:00 hores del 03/02/2017 i les 08:0 hores del 06/02/2017.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Via Oberta.

X