Via oberta: incidència detectada a les consultes del servei ATEX (20/09/2017)

Les consultes del servei ATEX podrien retornar, des d’ahir, un error relacionat amb el perfil d’usuari. S’està treballant per resoldre la situació en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport de Via Oberta.

Aquesta incidència va estar resolta i el servei ATEX funciona amb normalitat a dia d’avui.

X