Via Oberta: incidència detectada en les consultes de la TGSS (16/11/2017, 09:00h)

S’ha detectat una afectació al servei de la TGSS a través Via Oberta, per la qual podrien fallar les consultes amb “Error: Imposible ejecutar el servicio.”. S’està treballant per determinar el motiu i resoldre la situació en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Via Oberta.

X