Via Oberta: Incidència detectada als serveis de la DGT (12/09/2017, 10:10h)

Per una incidència als sistemes de la Direcció General de Transit, els serveis de Via Oberta relacionats amb aquest prestador (Registre de Vehicles, Deutors IVTM) es veuen afectats en aquests moments.

Tan aviat ens informin des de la DGT de la resolució de la incidència us ho farem saber.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Via Oberta.

X