Via Oberta: aturades programades del servei durant el mes d’agost

En les properes setmanes, el Consorci AOC executarà un seguit de tasques adreçades a la migració del Centre de processament de dades (CPD), que afectarà la disponibilitat dels seus serveis.

Les consultes als serveis de Via oberta NO estaran disponibles, ni a través del Portal d’EACAT ni de forma integrada en els intervals següents:
• Entre les 00:01 hores del dia 19-08-2017 i les 23:59 hores del dia 20-08-2017.
• Entre les 18:00 hores del dia 25-08-2017 i les 07:00 hores del dia 28-08-2017.

Aquestes tasques de manteniment tècnics s’han programat durant els caps de setmana de l’any on les conltes d’interoperabilitat són més baixes, per tal de minimitzar l’impacte que l’aturada pot ocasionar a les administracions requeridores de dades. No obstant, us suggerim que si teniu alguna campanya o procediment on es requereixi la consulta o verificació de dades d’altres administracions públiques les programeu per altres dates per tal d’evitar que coincideixin amb aquests períodes.
Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del portal de suport o consultant la informació i els detalls de les tasques de manteniment.

X