Validador: incidència resolta en la validació de certificats a través de la plataforma @Firma (13/06/2017; 12:00h. -14:00h.)

Hem detectat que els certificats que es validen, des del nostre Validador, a través de la plataforma @Firma, a hores d’ara, ja ho estan fent correctament.

Per amés informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.

X