VALIDADOR: incidència resolta en la validació de certificats FNMT Clase 2 (28/04/2017, 14:00h)

Us informem que ha quedat resolta la incidència que produïa problemes intermitents en la validació de certificats digitals de FNMT Clase 2.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport del Validador.

X