Serveis Consorci AOC: incidència detectada a les aplicacions del Consorci (22/02/2017, 13:00h. – 13:30h.)

Us informem que s’ha produït una incidència que podria haver afectat al funcionament d’algunes aplicacions del Consorci AOC (e-NOTUM, Vàlid, alguns serveis de tramitació d’EACAT…).

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

Nota: aquesta incidència va estar resolta durant la mateixa tarda del dia 22/02/2017.

X