Serveis AOC: incidència resolta al funcionament d’alguns serveis (31/7/2017, 10:30h. – 15:30)

S’ha resolt la incidència que aquest matí podria haver afectat a les funcionalitats d’alguns serveis, com Vàlid, e-NOTUM, e-TRAM i algunes tramitacions d’EACAT.

Les notificacions d’e-NOTUM pendents de registre, aniran finalitzant automàticament.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de suport.

X