Serveis AOC: incidència detectada en l’enviament dels SMS (14/12/2017, 09:00h.)

Us informem que s’ha detectat una incidència en l’enviament dels SMS. Això té una afectació per l’enviament dels missatges dels serveis l’e-TRAM ciutadà, paraules de pas e-NOTUM i sms VÀLid.
S’està tractant el cas amb el proveïdor dels serveis dels SMS.

Tan aviat estigui resolta, us ho comunicarem a través d’aquest Espai.

Per a més informació sobre aquesta incidència contacteu amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

X