RPC: incidència detectada en l’accés (24/02/2017, 14:50h.)

Us informem que a causa de la concurrència d’ús del Registre Públic de Contractes al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, es podrien produir talls puntuals d’accés.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

 

 

X