iArxiu: intervenció programada per canvi de certificat a producció (11/01/2017)

Tal i com us vàrem informar en aquest apartat, avui es realitzarà una intervenció a l’entorn de producció del servei iArxiu per tal de modificar el certificat de servidor instal·lat.

Aquesta intervenció no suposarà un tall de servei.

Aquest certificat té una longitud de clau 2048 bits, i algorisme de hash SHA-256, i estan emesos des de l’EC-Sector Públic.

Es recomana a tots els clients d’iArxiu que consumeixen el servei per HTTPS, que comprovin si el seu sistema suporta l’intercanvi de claus amb el nou CDS d’iArxiu. Les possibles limitacions o impacte només es donen en aquells clients d’integració que utilitzin Java amb versions anteriors a la versió 1.5 i els clients .NET amb versions anteriors a la 1.1. amb sistema operatiu mínim Vista (desktop) o Windows Server 2003 (servidors).

Addicionalment, hauran de comprovar que en el trustore de certificats està inclòs la part pública del certificat de l’EC-Sector públic (us la podeu descarregar del següent enllaç). Cal tenir present, que en els clients d’integració d’exemple d’iArxiu que proporciona el Consorci AOC ja inclou un trustore amb totes les claus per si el voleu fer servir (tant per les proves a preproducció com a pel pas a producció podeu fer servir el mateix trustore de l’entorn de producció ja que el nou certificat CDS de preproducció s’ha emès des de l’EC-Sector pública de producció).

En cas de dubte o si teniu alguna incidència relacionada amb el canvi del certificat podeu contactar amb el Portal de suport a la integració.

X