iArxiu: afectació al servei (07/09/2017, 10:00h.)

S’han detectat alguns errors puntuals que podrien afectar al funcionament del mòdul d’administració d’iArxiu. Els tècnics estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’iArxiu.

X