Hèstia: intervenció programada al servei (11/01/2017 15:30h – 16:30h)

Us informem que aquesta tarda entre les 15:30h i les 16:30h publicarem una nova versió d’Hèstia que implicarà els canvis detallats en aquest enllaç.

Entre les novetats més destacades es troben:

  • La diferenciació entre els conceptes “usuari” i “beneficiari” que podrem recollir gràcies al canvi introduït a la pestanya dels recursos, les problemàtiques i les demandes
  • La diferenciació bàsica entre “SAD Social” i “SAD Dependència” en el recurs 1.1.2.1.
  • La Comptabilització dels recursos 1.1.2.1. i 1.1.2.2. concedits: es comptaran tots els anys que estiguin donats d’alta, no només l’any generats
  • Els/les coordinadors/ores podreu traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient a d’altres per facilitar-vos l’operativa del dia a dia
  • En breus dies (amb marge suficient per poder-les gestionar com feu habitualment amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), posarem a la vostra disposició la possibilitat de generar el PDF modificable de les memòries de les Fitxes RUDEL automàticament
  • Es tindrà en compte les actuacions de coordinació que fins ara no es comptabilitzaven automàticament.

Es recomana no accedir a l’Hèstia durant aquesta intervenció.

X